Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Tyto podmínky se týkají uzavřeného vztahu mezi prodávajícím a kupujícím, kdy prodávající je Kateřina Heřmanová, Těchlovice 75, 503 27 Lhota pod Libčany, IČO 05760186, tel. +420 775262269, registrován na Magistrátu města Hradec Králové, týkají se zboží zakoupeného v internetovém obchodě Bead Minimalist.

1. Všeobecná ustanovení

Kupující závazným objednáním potvrzuje, že přijímá Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

2. Objednání zboží

Zboží je možné objednat on-line pomocí e-shopu na adrese www.beadminimalist.cz.
Uvedené ceny za zboží jsou konečné, platné v době objednání zboží, uvedeny v Kč.

3. Způsob platby

Způsob platby si z uvedených možností vybírá kupující. Může využít bezhotovostního převodu na bankovní účet, kdy se jedná o platbu předem. Po jejím přijetí bude objednané zboží odesláno. Dále pak může využít platbu v hotovosti dobírkou při přijímání zboží.

4. Způsob doručení

Zboží je odesíláno během pěti pracovních dnů od učinění objednávky, případně od přijetí platby. V případě výjimečné situace či vzniklých problémů bude kupující zkontaktován.
Zboží je odesíláno prostřednictvím České pošty.

5. Ochrana osobních dat

Osobní data kupujícího nejsou poskytována dalším subjektům, za to se provozovatel eshopu www.beadminimalist.cz. Prodávající garantuje, že neposkytne Vaše data žádné třetí straně.

6. Reklamační řád

Kupující zboží po jeho obdržení zkontroluje. Zjistí-li, že nějakým způsobem porušeno, neprodleně nás kontaktuje formou e-mailu, telefonicky nebo na uvedenou poštovní adresu. Zboží nelze vracet bez předchozího kontaktování prodejce. K úspěšnému vyřízení reklamace je zapotřebí předloženého dokladu o nákupu.
Reklamace jsou vyřizovány těmito způsoby:
– drobné a opravitelné závady jsou opraveny na náklady prodávajícího
– možná je výměna zboží za stejné (potvrdí-li prodejce, že je to z jeho strany možné) nebo jiné řešení dle výběru nakupujícího
– navrácení zboží prodávajícímu a následné vrácení peněz kupujícímu.

Reklamaci nelze uplatit v těchto případech:

– zboží bylo kupujícím neodborně a neopatrně používáno nebo ošetřováno
– zboží bylo používáno v podmínkách, které nejsou obvyklé u daného typu výrobku 
– zboží bylo poškozeno živly 
– jde-li o opotřebení způsobené běžným používáním 
– zboží bylo mechanicky poškozeno 
– prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z neodborného používání, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi, chybnou manipulací, neodborným a nešetrným vybalením zboží. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. 
– záruka se dále nevztahuje na opotřebení věci obvyklým způsobem ani na závady způsobeny nesprávnou údržbou a používáním výrobku k jinému účelu než je určen.

7. Nevyzvednutí zásilky

V případě pochybení kupujícího, kdy se nám vrátí zasílaná zásilka (špatně uvedená adresa, nevyzvednutí zásilky v době jejího uložení na České poště), vás budeme kontaktovat. V případě opětovného zaslání zboží hradí náklady za přepravu kupující.